Máy tập phục hồi chức năng tích hợp phần mềm đánh giá hiệu quả điều trị cho vùng hông SC-106

Mô tả sản phẩm

Training Objectives

Maintain Mobility & Symmetric Performance
Hips Abduction/Adduction

 

Enhance Functional Strength
Pelvic Floor Muscle & Core Muscles

 

Enhance Dynamic Stability
Core Muscles

 

 

 

 

 

 

 

Target Groups / Applications

Middle Age Sub-Healthy Adult
﹣ Syndrome Relief

Incontinence
Hip O.A. and T.H.R. Rehab Program
Lower Back Pain

Geriatric
﹣ Improve Functional Capacity of Lower Extremity
Neurological Disorder
﹣ Functional Movement Training in Sitting Position

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Máy tập phục hồi chức năng tích hợp phần mềm đánh giá hiệu quả điều trị cho vùng hông SC-106”