Máy chụp X-quang cao tần loại di động, kết nối DR kỹ thuật số NEW! PORTA 120HF

Mô tả sản phẩm

HumanUse_A4

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Máy chụp X-quang cao tần loại di động, kết nối DR kỹ thuật số NEW! PORTA 120HF”