Máy điều trị laser với hệ thống phát xạ độc quyền và minh họa 60 triệu chứng bệnh học bằng 3D, công suất cao 5W, 10W, 15W, bước sóng 810 + 980 + 1064 nm New!

Mô tả sản phẩm

Model: iLux iLD5 iLux iLD10 iLux iLD15 iLux Triax

Hãng – Nước sản xuất: Mectronic Medicale-ITO Italia

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Máy điều trị laser với hệ thống phát xạ độc quyền và minh họa 60 triệu chứng bệnh học bằng 3D, công suất cao 5W, 10W, 15W, bước sóng 810 + 980 + 1064 nm New!”