Máy điều trị laser CO2 kiểm soát mức phát xạ New! Opton 8000C Bi-Power 980

Mô tả sản phẩm

Model: Opton 8000C Bi-Power 980

Hãng – Nước sản xuất: Mectronic Medicale-ITO Italia

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Máy điều trị laser CO2 kiểm soát mức phát xạ New! Opton 8000C Bi-Power 980”