Buồng điều trị bằng bức xạ hồng ngoại xa AnySpa Wifi IG-510W, IG-520W, IG-530W

Mô tả sản phẩm

Màu buồng Anyspa

1

Model: IG-510W, IG-520W, IG-530W

Hãng – Nước sản xuất: HearMEC – Nhật Bản

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Buồng điều trị bằng bức xạ hồng ngoại xa AnySpa Wifi IG-510W, IG-520W, IG-530W”