Tìm kiếm
14/10/2016

Chuyên gia nhật bản

  • Trung tâm được sự cố vấn về chuyên môn của rất nhiều đối tác thân thiết trong lĩnh vực VLTL – PHCN tại Nhật Bản về xây dựng, trang thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ bởi các chuyên gia nước ngoài :
  • Trung tâm PHCN TOKYO với chuyên gia PHCN là ông Kashiwagi, ông Ota .
  • Trung tâm phát triển công nghệ VLTL PHCN của hãng ITO Nhật Bản với chuyên gia là bà Abico, ông Miyazaki, ông Yoshida, ông Sakagami.nhansu
  • Trung tâm cũng nhận được nhiều sự cộng tác ,tư vấn, cố vấn nhiệt tình đến từ các chuyên gia trong nước là   các GS, TS, BS chuyên khoa đầu ngành PHCN.
  • Bên cạnh đó là đội ngũ y bác sỹ và kỹ thuật viên ham học hỏi.nhansu2
Posted in itomedic | Tags: , ,